Ingen lärarbrist i Sölvesborg

I Sölvesborg har man lyckats mycket bra med att rekrytera nya lärare och behovet av lärare är nu nästan helt fyllt.
Jan-Eric Assarsson är chef för grundskolan och barnomsorgen i Sölvesborgs kommun och han är mycket positiv till att man lyckats så bra och säjer också att man haft många sökande till varje tjänst. Sölvesborg är den kommun i Blekinge som i förhållande till antalet invånare har behövt flest lärare. Men kommunen har haft många behöriga sökande, och har faktiskt kunna halvera antalet obehörig personal, från 10 procent till 5 procent. Kommunen har nu exempelvis endast tre obehöriga när det gäller språk som annars är de svåraste ämnena att hitta lärare till. Också i slöjd o idrott saknas behörig personal. Endast två tjänster är ännu vakanta. Tjänsterna är utlysta.