Vissa yrkesgrupper mer fördomsfulla än andra

Brandmän är mer fördomsfulla mot invandrare än vad poliser är.

Det visar en d-uppsats i psykologi som Erika Sjögren från Karlskrona skrivit.

I studien har 108 poliser, brandmän och lärare i Kristianstad, Malmö och Lund genomgått ett slags datoriserat fördomstest och svarat på enkäter. Syftet har varit att jämföra polisernas fördomar med brandmäns och lärares.

Poliserna var minst fördomsfulla i det datortestet. När det gällde enkätsvaren visade sig lärarna vara minst fördomsfulla men också här klarade sig poliserna bra. Brandmännen hamnade sist båda gångerna.