Missbruk av ambulans oroar hjärt och lungsjuka

Personer som inte är i behov av akuttransport ringer ändå efter ambulans. Det är oroande säger Karl-Erik Olsson som är ordförande i hjärt och lungsjukas förening i Karlskrona.
Men Karl-Erik Olsson tror inte att det här problemet går att åtgärda på något enkelt sätt. Enligt honom gäller det bara att få mäniskor att inse sitt ansvar och inte använda sig av ambulans om man inte behöver det.