Vrak undersökta utanför Karlskrona

Antikvarier från länsstyrelsen i Blekinge undersökte under onsdagen 7 stycken vrak som är åtminstone 100 år gamla.

Förra året söktes botten på två områden i Karlskronas skärgård av ultraljudssignaler. Området söder om Stumholmen och Djupasund som ligger söder om Tjurköbron.

Fartygen sänktes som en avspärrning och anledningen till undersökningen var att bekräfta vart vraken ligger, men även samla in uppgifter från fiskare och dykare för att få arkivuppgifter och kartor.