Rondellhunden inte fredlös längre

Nu är det klart att Ronnebys, och Blekinges, enda rondellhund kommer att få stå kvar.

Den blekingeunika hunden av trä som står i en rondell på Karlshamnsvägen i Ronneby får stå kvar. Det lovar nu gatuchefen.

Men hunden är bara en av många små rondellhundar som dykt upp runt om i landet på sistone.

Fenomenet med Rondellhundar började i Linköping efter att konstnären Stina Opitz betonghund i förstördes.

I protest mot skadegörelsen började människor sätta ut hundar i rondellerna där, och sedan har det spridit sig över landet.