Vägverket i Blekinge sämst på att rädda liv

Vägverkets olika regioner är olika bra på att rädda liv på vägarna. Sett till hur mycket pengar man satsar visar region Sydöst, där Blekinge ingår, upp det sämsta resultatet.
Enligt Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft investerar region Sydöst nästan 31 miljoner kronor för att uppnå målet att rädda en trafikant från att bli dödad eller svårt skadad. Region Mitt satsar bara drygt 13 miljoner kronor och uppnår trots det samma resultat. Enligt Folksam forskningsrapport beror skillnaderna till stor del på att regionerna satsar på olika saker. Regionerna med dåligt resultat borde satsa mer på att få bort vägar med mötande trafik och att rensa diken från stenar och träd än att ägna sig åt sådant som egentligen är rent vägunderhåll. Det säger Folksams forskningschef Anders Kullgren.