Äggproducenter i tvist med Jordbruksverket

Christer Johansson i Säby öster om Karlskrona är en av 34 äggproducenter som drar Jordbruksverket inför Länsrätten för att slippa bygga om sina anläggningar för burhöns till år 2004.
Jordbruksverket har sagt nej till att förlänga de 34 äggproducenternas dispens från de nya kraven. Christer Johansson anser att Jordbruksverkets krav är orimliga. Han kritiserar det faktum att reglerna för burhöns är olika i olika EU-länder. Burar som Jordbruksverket underkänner säljs till exempelvis Finland som sedan exporterar ägg till Sverige.