Politiker kräver bättre vägar

I ett brev till näringsminister Björn Rosengren kräver samtliga partier i Karlskronas kommunfullmäktige att infrastrukturen i blekinge förbättras.
Enligt kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Mats Johansson, är de dåliga vägarna och järnvägarna orsaken till att det går dåligt för företag i Karlskrona. Och han anser att det är viktigt för hela Sverige att vägarna förbättras i blekinge bland annat med anledning av att färjeförbindelser till Polen, Lettland och Litauen finns i länet.