Blekingepolitiker får kritik från Rädda Barnen

Politikerna i Blekinge behöver utbildning i FNs barnkonvention. Det anser Rädda Barnen efter att ha ställt frågor till både landstings- och kommunpolitiker om deras inställning till barnrättsfrågor inför valet.
Rädda Barnen har bland annat ställt frågor om politikerna bryr sig om barnens synpunkter när politiska beslut fattas. I nästa vecka har Rädda Barnen bjudit in landstingspolitikerna till en utfrågning om hur dom tar hänsyn till barnen i politiken.