Svårt hitta ansvarig för arbetsplatsolyckor

- Det är väldigt svårt att ställa någon till svars för dödsolyckor på arbetsplatser. Det säger åklagare Margaretha Lewenhagen sedan hon beslutat att lägga ner förundersökning av dödsolyckan på Carlshamn Mejeri i våras då en 61-årig man miste livet.
När Arbetsmiljöinspektionen undersökte dödsolyckan på mejeriet fann man brister som man ansåg att företaget borde åtgärda. Bland annat saknades skriftliga säkerhetsföreskrifter men enligt Lewenhagen är inte bristerna tillräckligt stora för att det ska gå att fälla Carlshamn Mejeri för arbetsmiljöbrott.