Svårt med bostäder till asylsökande

Migrationsverkets södra region där Blekinge ingår räknar med att ta emot 9 000 sökande under 2002, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.
Ökningen innebär stora problem för Migrationsverket eftersom det blir allt svårare att hitta lägenheter till de asylsökande och motståndet till att ta emot dem, ökar bland kommunerna. Anledningen till den kraftiga ökningen är enligt regiondirektör Hans Emanuelsson, Svergies inträde i Schengen, som innebär fri rörlighet över gränserna.