Få läkare orsak till övertidsberg

Brist på läkare, och då särskilt på specialister. Det är anledningen till att 70 läkare i Blekinge förra året bröt mot arbetstidslagens gräns på 200 övertidstimmar, det säger Bengt Jernby, facklig ordförande för läkarföreningen i Blekinge.

Förra året jobbade läkarna ihop motsvarande 11 heltidstjänster i övertid. Men trots att både fack och arbetsgivare lovat bättring är övertidsberget stort även i år.

Enligt Bengt Jernby är problemet svårt att lösa, eftersom det hårda trycket gör att just dom sällsynta specialisterna, blir ännu svårare att rekrytera.