Dåliga hörlurar ger hörselskador

De allt fler personer som arbetar på callcenter löper risk att drabbas av hörselskador.

Det är till stor del dåliga hörlurar som är boven, enligt flera nya brittiska studier. 

Här i Sverige känner man till riskerna men det är oklart hur bra kvalitén är på hörlurarna för de cirka 100 000 personer som jobbar på svenska callcenters. 

Därför arbetar nu fackförbundet TCO med att ta fram en kravspecifikation och en märkning av hörlurarna så att det tydligt framgår hur bra de är på att dämpa plötsliga ljud.

Reporter: Anna Rockberg Tjernberg,Vetenskapsradion