Målet är att skapa fler jobb i kommunen

Karlshamns kommun blir först ut i länet med att starta en speciell service- och informationstjänst riktad till utländska företag som vill etablera sig i kommunen

Målet med näringslivsverksamheten är att få fler företag att etablera sig så att fler jobb kan skapas i kommunen.

Enligt näringslivssekreteraren Ulrika Nordén Johansson har intresset från utländska företag ökat på senare tid.

Lars Carlsson
lars.carlsson@sr.se