Forskning vägen in i viktigt forum

Blekinge tekniska högskola har blivit utsedd till medlem i den globala organisationen Wireless World Research Forum.

Det är BTH:s forskning inom radiokommunikation som bidragit till medlemsskapet.

Forumet grundades 2001 av ett antal företag inom telekombranschen.

I nuläget ingår 150 medlemmar i form av tillverkningsföretag, nätverksoperatörer, serviceföretag, forskningsinstitut och universitet.