Omtvistat sommarhus fick vara kvar

En segdragen tvist kring en sommarbostad i Hällaryds skärgård har till slut blivit avgjord av miljödomstolen i Växjö.

Tvisten som nu avgjorts i miljödomstolen i Växjö handlar om en man från Karlshamn som i flera år kämpat mot länsstyrelsen.

Myndigheten hävdade att mannen omvandlat en liten sjöbod till en sommarstuga, och detta i strid med både bygglov och strandskydd.

Men miljödomstolen menar att länsstyrelsen agerat fel i ärendet och ger därför mannen rätt till sommarstugan som den ser ut idag.