Fler poliser på länets gator

Nya direktiv med en ökad polisnärvaro på gatorna har givit tydliga resultat i Blekinge.

Det är en omfördelning av resurser som medfört att Blekingepolisen nu kan vara mer synliga på gatorna runt om i länet.

- Jag träffar mycket folk som tycker det är bra att vi är ute och patrullerar på gatorna, säger Jannike Nilsson, polisassistent i Karlskrona.