Genombrott för sångare från länet

Caj Karlsson från Hasslö är Blekinges framgångsrikaste artist just nu.

Senaste albumet har seglat högt upp på försäljningslistan.

Caj Karlssons senaste album ”När sanningar tränger sig på” har mottagits väl av den svenska publiken.

Albumet har på kort tid nått femte plats på försäljningslistan.

Det är Caj Karlssons största framgång som artist.