Flygförbud minskar miljöövervakningen

Flygförbudet efter flygolyckan i Falsterbokanalen får effekter på kustbevakningens möjligheter att upptäcka oljeutsläpp.

Kustbevakningen kontrollerar nu vattnen med båtar och satellitbilder. De får också hjälp från grannländernas flygövervakning.

Det innebär ändå en sänkning av miljöövervakningen med 50 till 75 procent.