Fritidshus på Hanö prövas på nytt

Ett beviljat bygglov för ett fritidhus på Hanö i Sölvesborgs kommun blir på nytt föremål för överklagande.

Tidigare har såväl kommunen som länsstyrelsen godkänt det bygglov som en Sölvesborgsbo ansökt om för att bygga en sommarstuga på Hanö.

Nu har en privatperson reagerat och har överklagat ärendet till länsrätten.