Fruktlöst möte mellan LO och moderaterna

LO Sydost hoppades vid fredagens möte kunna undervisa moderaterna om vilka konsekvenser de föreslagna förändradringarna inom a-kassan kommer att få.

Men något konstruktivt utmynnade inte möte i, enligt Bo Andersson, ordförande för LO Sydost.

Det var LO som hade bjudit in länet två moderata riksdagsledamöter Jeppe Johnsson och Annicka Engblom för att diskutera det liggande förslaget kring a-kassan.

Förhoppningen var att motparten skulle se de brister som LO ser med förslaget. Något som enligt Bo Andersson misslyckades.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se