Byggiver leder till långa väntetider

Intresset över att bygga ut och bygga nytt ökar allt mer i Ronneby kommun.

Många visar intresse för att vara med och expandera Ronneby. Sedan år 2003 har man sett en stadig upppång på bygglovsärenden. Men det stora intresset över att bygga nytt är inte bara positivt.

Enligt stadsarkitekten David Gillanders gör intresset att väntetiden för att få besked på bygglovsansökningarna är lång.

– I dag är väntetiden mellan 40 och 50 dagar, säger han.

Förhoppningen är att nästa höst vara nere i cirka 30 dagar.

Jenny Nilsson
jenny.nilsson@sr.se