Anställningsrutiner ses över efter övergrepp

Äldreförvaltningen i Karlskrona ser över sina anställningsrutiner efter att det blivit känt att en 80-årig kvinna har blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Efter händelserna på servicehuset af Klint, då en kvinna i 80-årsåldern vid flera tillfällen ska ha utsatts för sexuella övergrepp av en manlig vårdare, ska man i framtiden vara mer vaksam på avvikelser hos de som ska anställas. Enligt chefen för äldreförvaltningen, Lars Larsson, ska man bland annat vara mer noggrann med referenser. Medarbetarsamtalen som hålls en gång på ett och ett halvt år ska också ses över.