Rekryteringsflopp får Apoteket att byta strategi

Apotekets misslyckande med att utbilda polska farmaceuter för arbete i Blekinge kan innebära att man inte gör fler försök i Polen. Enligt Tony Björk informationsdirektör på Apoteket AB ska man istället vända sig mot EU-länderna.
Förväntningarna var höga när utbildningen drog igång för ett år sedan. 21 polska farmaceuter skulle lösa den akuta bristen på apotekare i framförallt Blekinge. Apoteket bekostade utbildningen och målsättningen var att de polska farmaceuterna efter ett års studier skulle kunna påbörja sin praktik och därefter få ut sin svenska legitimation. Men när utbildningen nu går in i sitt slutskede finns bara en tredjedel av kursdeltagarna kvar. Avhoppen beror på flera orsaker - en del var besvikna på utbildningen, andra hade hemlängtan, ekonomiska skäl och en del av deltagare klarade helt enkelt inte av de höga utbildningskraven. Det här var första gången Apoteket AB försökte rekrytera och utbilda farmaceuter utanför EU. Misslyckandet innebär med största sannolikhet att det inte blir så många fler försök. Främsta orsaken är att det helt enkelt är lättare att rekrytera INOM EU eftersom EU-länderna godkänner varandras utbildningar. Utanför EU måste utbildningen och kompetensen kontrolleras och det var svårare än Apoeteket AB förväntat sig. Det säger informationsdirektören Tony Björk.