Utländska fartyg ska dömas för utsläpp

Straffen för oljeutsläpp ute till havs kommer att bli hårdare.

Från årsskiftet kan svenska domstolar även döma utländska fartyg som ansvariga för oljeutsläpp. Det skriver Blekinge Läns Tidning.

Det innebär att påföljden oljeutsläpp blir detsamma var än i europa det sker, och vi slipper de fartyg som gör såkallade taktiska utsläpp för att komma lindrigt undan, säger Kristina Falk-Strand till tidningen.

De senaste åren har de större utsläppen minskat, medan de mindre ökat.