Predikan ska ge färre bränder

Brandskyddsföreningen vill att prästerna ska hjälpa till att minska antalet julbränder.

Brandskyddsföreningen har skickat en vädjan till landets biskopar för att minska antalet julbränder.

Föreningen säger att det skulle ha stor betydelse om prästerna bad kyrkobesökarna kring advent att kontrollera sina brandvarnare.

Staffan Holmquist, präst i Kronobergs län, har redan predikat om brandvarnaren som en av flera liknelser för den andliga förberedelse man behöver inför advent.

Han tycker det känns naturligt att Brandskyddsföreningen vänder sig just till våra präster eftersom kyrkan och levande ljus hör ihop.

Erika Norberg
erika.norberg@sr.se