Karlshamns alkoholrådgivning bör ses över

Kommunen bör överväga att erbjuda de som bor i Karlshamn rådgivning i alkoholfrågor, det tycker moderaten Marco Paulsson.

För en tid sedan lade kommunen ner sin alkoholrådgivning av besparingsskäl.

Men enligt Marco Paulsson som skrivit motionen har ekonomin förbättrats så mycket att man bör utreda om kommunen har råd att återinrätta en rådgivning.