Blekingefiskarna vill ursprungsmärka fisk

För att bryta handelns ovilja att sälja Östersjötorsk vill fiskarna börja ursprungsmärka fisken.

Dom svenska fiskarna talar om att börja ursprungsmärka fisk.

Pelle Ahlgren på Blekingefiskarnas Centralförening tycker idén är bra, och att det är något som borde införas i Blekinge.

Genom förslaget hoppas fiskarna ändra den negativa situation som råder för dem. I dagsläget exporteras svenskfiskad torsk och fisken i butikerna importeras sedan från hela världen. 

– Transporterna som detta medför rimmar illa med dagens miljötankar, menar Ahlgren.