Blekingetrafikens ekonomiska villkor ska utredas

Efter de diskussioner som uppstått mellan Landstinget och Blekingetrafiken gällande de ekonomiska villkoren, så backar nu landstinget och kommer att utreda frågan på nytt.

Blekingetrafiken har varslat om indragna turer och höjda biljettpriser om det ekonomiska stödet från landstinget förändras.

– Eftersom det finns två tolkningar i den här frågan så kommer vi att titta på det här igen och så kommer vi i mars nästa år att besluta hur det blir, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s).

Enligt Blekingetrafikens ordförande, Jens Åberg (s), skulle ett minskat ägartillskott från landstinget som det talats om på fem miljoner kronor innebära en försämrad service och höja biljettpriser.

– Vi får se var det här landar. Den debatt som denna frågar har skapat visar dock hur viktigt och angeläget det är med en fungerande kollektivtrafik, säger Bernth Johnson.