Före detta anställd stämmer arbetsgivare

En tidigare anställd på företag i Karlshamn stämmer sin arbetsgivare på närmare 125 000 kronor.

På tisdagen lämnades en stämningsansökan mot företaget in till Blekinge tingsrätt.

Den före detta anställda hävdar att han inte fått ut hela den lön han anser sig ha rätt till.

Därutöver krävs företaget på 75 000 kronor i skadestånd för att man, enligt stämningsansökan under gällande anställning, hämtat tjänstebil, nycklar och verktyg i den anställdes bostad.

Företaget bestrider stämningen och hävdar att den anställde självmant lämnat tillbaka bland annat tjänstebilen och därefter slutat sin anställning på egen begäran. Före detta anställda hävdar att han inte fått ut hela den lön han anser sig ha rätt till.