Proposition om minkuppfödning avslås

Riksdagens jordbruksutskott avslog den förra regeringens proposition om pälsproduktion.

Som väntat avslog jordbruksutskottet den förra regeringens proposition, som förväntades leda till slutet för minkuppfödning för pälsproduktion i Sverige.