Internet hjälpmedel vid sökande av bygglov

Internet ska underlätta för personer som söker bygglov i Ronneby kommun.

Tanken att man ska kunna följa sitt ärende på nätet i stället för att behöva ringa och få veta hur det går.