Alternativ budget klar i Karlskrona

På tisdagen presenterade socialdemokraterna och vänsterpartiet i Karlskrona sitt budgetförslag för 2007.

Förslaget innehåller en viss återhållsamhet med satsningar på att få människor i arbete.

Enligt Christina Mattisson (s) går förslaget ut på att motverka den regeringspolitik som förs i dag.

Det budgetförslag som lagts fram är i balans, vilket skiljer sig från den borgerliga alliansen.

Den borgerliga alliansens budget bygger till viss del på framtida vinster av exempelvis fastighetsförsäljningar.