Strid om läkarnas dygnsvila

Blekinges läkarförening funderar på att dra landstinget inför arbetsdomstolen. Anledningen är att läkarna tycker de får för lite dygnsvila.

Tvisten mellan Blekinges läkarföreningen och Landstinget ligger i läkarnas ”beredskap i hemmet” som innebär att de när som helst under dygnet ska kunna kallas in för exempelvis en operation.

Enligt Bengt Jernby på Blekinge läkarförening får läkarna, som det är nu, inte tillräcklig tid för återhämtning.

Att frågan kommer upp nu beror på att EU-reglerna på området införs i Sverige fullt ut vid årsskiftet - regler som tydligt säger att man ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn, och att all jourtid ska räknas som arbete. Utöver det hänvisas till lokala förhandlingar, något som inte genomförts i Blekinge trots att läkarna säger sig ha begärt det.

Den sjätte december ska läkarföreningen slutgiltigt bestämma sig för om dom ska anmäla Landstinget till arbetsdomstolen, eller inte.

Reporter: Niclas Odengård
niclas.odengård@sr.se