Läkarkrav kan bli dyrbart för landstinget

Ekonomiska problem kan drabba landstinget i Blekinge om läkarnas krav på vila efter bakjour går igenom. Den menar stf personaldirektör på landstinget Peter Lilja.

Läkarna överväger att anmäla landstinget till arbetsdomstolen.

Läkarna menar att bakjouren, då man är hemma i bostaden fast har jour, är arbetstid eftersom man får betalt och när som helst kan bli inkallad på jobb.

Landstinget gör en annan bedömning och menar att bakjouren är en form av vila.