Vill känna sig trygga med sina vapen

Värnpliktiga på 3:e sjöstridsflottiljen i Karlskrona tycker att man får för lite skjutträning.

De värnpliktiga, som bland annat vaktar fartygen med skarpladdade vapen, känner osäkerhet efter få utbildningspass på skjutbanan.

Informationschefen Jimmie Adamsson säger att flottiljen inte brutit mot några bestämmelser, men att man i framtiden ska ha fler skjutövningar.