Vådaskott på slott har polisanmälts

En värnpliktig från marinbasen i Karlskrona har tagits ur tjänst efter han skjutit ett vådaskott i samband med att han skulle göra högvakten.

Händelsen inträffade i måndags på Drottningholms slott och tre andra vaktsoldader fanns i närheten, skriver Blekinge läns tidning.

Ingen skadades men de inblandade har bland annat genomgått hörselundersökning.

Det inträffade utreds av informationschefen på marinbasen, Ulf Öberg, och han säger att man snabbt vill komma till ett avslut. Händelsen är polisanmäld.