Hembesök genom TV:n

En interaktiv Tv-kanal kallad Syster Gudrun är på väg att utvecklas i Blekinge, en idé som idag fick IT-pris.

Den interaktiva Tv-kanalen syster Gudrun fick idag IT-pris för årets idé vid Läkarsällskapets riksstämma i Göteborg.

Tv-kanalen är än så länge bara på försökstadiet, och är utvecklad i samverkan med Affärsverken i Karlskrona och Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Tekniken bygger på att man samlar ihop uppgifter från exempelvis den nationella Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket. Information omvandlas sedan till konsultation direkt i patientens TV, där man sedan knappar sig fram med fjärrkontrollen.

Karlskrona är första ort i landet där Vårdkanalen Syster Gudrun sätts upp, men än så länge finns kanalen bara på försök i ett begränsat antal hem i centrala Karlskrona.