Vrak kan vara ett av landets äldsta

Ett av Sveriges äldsta vrak har påträffats i skärgården Blekinge. Det är två privatpersoner som hittat skeppet vid Strukö utanför Karlskrona.

Provtagningar av vraket visar att träet som använts för att bygga skeppet huggits mellan 1260 och 1290. Och att materialet som använt för att bygga skeppet kommer från trakterna kring Blekinge.

– Detta är oerhört spännande, jag trodde aldrig att det skulle vara så gammalt som det är, säger Lars Einarsson, marinarkeolog vid Kalmar läns museum.

Vad som kommer hända med skeppet nu är upp till Länsstyrelsen i Blekinge att bestämma.