Flera fall av hiv har upptäckts i länet

För första gången på tre år har landstinget konstaterat tre nya fall av hiv.

Sammanlagt är det 15 länsbor som har hiv och smittbehandlas vid Blekingesjukhuset.

Smittskyddsläkaren Richard Eitrem säger att de flesta som under åren behandlats för hiv är heterosexuella män som smittats av prostiuterade utomlands.

Enligt ett pressmeddelande från landstinget lever uppskattningsvis drygt 4 000 personer med hiv i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare.