Högskolan får sin nya placering

Nu är det dags för beslutet om var Blekinge tekniska högskola ska ligga i framtiden.

Vid klockan tre på fredagen offentliggörs var Blekinge tekniska högskola ska ligga i framtiden.

Åsikterna går isär
Att BTH ska koncentreras till en ort bestämde högskolestyrelsen i mitten av sommaren. Sedan dess har förslaget varit ute på remiss hos kommunerna och näringslivet.

Fyra av fem kommuner vill ha kvar högskolan som det är nu eftersom de tycker att samarbetet med näringslivet fungerar bra.

Tidsplanen avslöjas också
Den enda kommunen som vill koncentrera BTH är Karlskrona och då till den egna kommunen.

Studentkåren vill också koncentrera högskolan till ett ställe. De poängterar dock att de tycker att det fungerar bra i alla tre kommunerna.

Vid presskonferensen ska högskolestyrelsen även berätta när förändringarna ska ske. Man ska också presentera den nya rektorn.

Gunilla Lindberg
gunilla.lindberg@sr.se