Varning för högaflöden i Mörrumsån

Vattenståndet i Blekinge är högt på många platser. Och sjön Åsnen ger höga flöden i Mörrumsån.

SMHI går nu ut och varnar för högaflöden i Mörrumsån i området nedanför sjön Åsnen.

Varningen som utfärdas är på den lägsta graden, och kan innebära mindre översvämningsproblem enligt SMHI.