Blekingarna sjukast i landet

Sjukskrivningarna ökar mest i Blekinge i hela landet, visar statistik från Riksförsäkringsverket.
Jämfört med hur många som fick ersättning från Försäkringskassan i juli i år med juli förra året, har antalet ökat med drygt 16 procent. Med den siffran har Blekinge alltså den största ökningen i landet. Ökningen av sjukskrivningar var i genomsnitt i landet knappt sju procent. Långtidssjukskrivningarna, alltså de som varit sjukskrivna längre än ett år, fortsätter också att öka i länet. Ökningen av antalet långtidssjukskrivningar är nästan 35 procent om man jämför hur det var maj i år med samma tidpunkt förra året. Och den ökningen är också störst i landet.