Lagskärpning mot diskriminering

Den 1 december skärptes lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.

Skärpningen innebär att arbetsgivaren nu är skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder.