Marinens Musikkår vann videotvist

Medlemmarna i Marinens musikkår i Karlskrona gick segrande ur en upphovsrättstvist med arbetsgivaren - försvarsmakten.
I en dom i arbetsdomstolen slås det fast att musikkårens medlemmar inte avsagt sig sin upphovsrätt vid videoinspelningar. Upprinnelsen till tvisten var en videoinspelning som gjordes i augusti 1999 då marinens musikkår framträdde vid Ystad International Military Tattoo. Försvarsmakten ansåg att de anställda överlåtit sin upphovsrätt i samband med anställningen. Arbetsdomstolen slår fast att så inte är fallet utan ger de anställda och deras fack rätt. Försvarsmakten tvingas betala rättegångskostnaderna på drygt 200.000 kr.