Unik kurs i Blekinge - hjälp dig själv

I dagarna startar en unik utbildning inom primärvården i Blekinge. Det handlar om landets enda kurs i självhjälp.

Metoden går ut på att tänka rätt kring sin sjukdom, och vänder sig både till den sjuke och dennes anhöriga. 

Exempelvis kan anhöriga få insikt i sjukdomen och i största möjliga mån undvika att påverkas negativt av situationen.

Det här är första gången som metoden lärs ut i Sverige, men allt pekar på att den kommer att sprida sig.