Miljöfarliga skrotbilar kvar i naturen

Blekinge har som enda län i landet valt att ställa sig utanför den rikstäckande skrotbilskampanj som stiftelsen Håll Sverige Rent anordnar.
Kampanjens syfte är att få bort miljöfarliga bilvrak i skog och mark, men från länets sida har man ställt sig kallsinniga till projektet. Enligt Thomas Bardenstam, kampanjledare för Håll Sverige Rent, är orsaken att man i kommunerna i länet varit oense om vem som har ansvaret för den här typen av verksamhet. Projektet har pågått i knappt två år och under den tiden har sammanlagt 70 000 skrotbilar runt om i landet samlats in.