SFI elever vill ha yrkesanpassad svenskundervisning

Eleverna som läser svenska för invandrare, SFI, på Väggaskolan i Karlshamn vill att språkundervisningen ska vara mer yrkesanpassad.

På flera håll i Sverige har kommuner infört schemalagda lektioner eller kurser där eleverna läser facksvenska som är anpassad efter deras yrken.

– Det blir lättare för oss när vi söker jobb efteråt, säger Huda Shakreet som vill jobba som frisör efter utbildningen.