Samma lön ska gälla i försvarsmakten

Arbetsgivare som försvarsmakten måste jämföra alla anställdas löner, i hela företaget, när dom gör en lönekartläggning. Det har jämställdhetsnämnden slagit fast.

Det är jämställdhetsnämnden som nu slagit fast att arbetsgivare måste jämföra ALLA anställdas löner när dom gör en lönekartläggning. 
Man ska inte bara jämföra dom som jobbar på samma ställe.

I och med utslaget avgörs en tvist mellan Försvarsmakten och jämställdhetsombudsmannen (Jämo).

Försvaret hävdade att lönekartläggningarna enbart borde omfatta anställda vid samma förband, men Jämo menade att alla inom försvaret skulle ingå i en enda undersökning.

– En kvinnlig kokerska i Karlskrona måste kunna jämföra sin lön med en manlig vaktmästare i Boden säger Jämo Claes Borgström, i en kommentar.

Enligt Borgström är nämndens beslut viktigt för ombudsmannens möjligheter att granska större arbetsgivares lönekartläggningar.