Kritik mot polisens försök att öka mångfalden

Ett 40-tal personer med invandrarbakgrund får fortsätta i rekryteringsprocessen till polisutbildningen trots att dom inte klarat det obligatoriska språktestet. Något som Mostafa Alshawi, själv polisstuderande, är kritisk mot.

Anledningen till att personerna med invandrarbakgrund får fortsätta sin utbildning är att Rikspolisstyrelsen vill öka mångfalden inom poliskåren. Och genom de här försöken får de nu fortsätta sin utbildning.

Men Mostafa Alshawi, som läser till polis i Växjö, tror att det här är fel sätt att försöka öka mångfalden på. Han anser att det blir en form av omvänd diskriminering där invandrare får förtur bara på grund av att mångfalden ska ökas, och att bristande språkkunskaper också kan vara ett hot mot rättssäkerheten.

Men från Rikspolisstyrelsen ser man annorlunda på saken. Birgit Hansson är rektor på Polishögskolan, och hon ser inga problem med försöket eftersom tanken är att de personer som inte klarar språktestet nu istället måste klara testet senare, annars blir dom inte godkända.